Talenten

Talent gaat over wie je bent!

Talenten zeggen iets over de dingen die je doet, denkt en voelt. Als kinderen meer mogen werken vanuit talent ervaren zij automatisch meer waardering, veer- en groeikracht. Een ander die waarderend kijkt naar jouw kracht en talent geeft je de kans (opnieuw) aansluiting te vinden bij je sterktes en mogelijkheden. Bij kindercoaching is het vaak dat een kind "vast zit".  Wanneer het kind zijn talenten ontdekt kunnen deze gebruikt worden om "los te komen" en weer verder te kunnen.


Groeimindset

Om talenten, kwaliteiten en vaardigheden nog beter te ontwikkelen is het belangrijk om te leren je 'groeimindset' te gebruiken. Met deze mindset ga je ervan uit dat je altijd beter kunt worden. En dat fouten maken, een onderdeel is van het leerproces. Als het lukt om op deze manier met moeilijkheden om te gaan, wordt het leven en leren een stuk leuker. Het goede nieuws is; iedereen kan werken aan het ontwikkelen van een groeimindset en daarbij help ik graag!