Coaching

Wanneer kindercoaching?

Het leven kent 'ups en downs', zowel in het volwassen leven als wanneer je kind bent.  Dit kan soms leiden tot ander gedrag bij een kind wat vervelend is en waarbij je als ouder soms ook niet meer goed weet wat te doen. Vragen en onderwerpen die langskomen zijn:  angstig, boze buien, moeite om te gaan met veranderingen, gepest worden, zich afsluiten, niet prettig voelen in de klas, weinig vriendjes, vaak een verdrietig gevoel, problemen met slapen (of in slaap komen), hoog gevoeligheid, niet weerbaar zijn, moeite met concentreren en leren etc.  Ook onderwerpen met betrekking tot rouw en (levend) verlies zoals een scheiding, verhuizing, (aankomend) overlijden etc. In zo'n geval kan je als ouder en kind wel wat handvatten gebruiken om te leren omgaan met de situatie en daarbij kan ik helpen. De kinderen die ik coach in mijn praktijk zijn tussen de 6 en 18 jaar.


Werkwijze
Coaching bij GroeiKracht is een kortdurend traject en in de basis oplossingsgericht. Meestal zijn circa 2 tot 6 afspraken over een periode van 3 tot 6 maanden voldoende. Naar aanleiding van een oriënterend telefoongesprek plannen wij een kennismaking en besluiten of er een 'klik' is. Wanneer dit het geval is kunnen we leerdoelen opstellen en vervolgafspraken maken.

Samen met ouder(s) en kind spoor ik talenten, interesses, kwaliteiten en vaardigheden op van het kind en daarmee gaan we aan de slag. Tijdens de coaching ligt de focus op wat wél goed gaat, want wat je aandacht geeft groeit! Van wat goed gaat wil je immers meer en hierdoor groeit het zelfvertrouwen. 

Ik werk graag met verschillende creatieve werk- en spelvormen (én wat humor) ter bevordering van bewustwording, zelfontplooiing- en ontwikkeling. Altijd aangepast aan het kind en gezin en passend bij de behoefte en hulpvraag. Kinderen ervaren het over het algemeen als leuk en gezellig wanneer ik langs kom voor de coaching.

Locatie

De coaching is thuis (bij het gezin) tenzij er behoefte is om het juist op een andere locatie te doen, dan maak ik hier maatwerk van. 

Tarief

Het tarief van de coaching is €65,- netto per keer inclusief een verslag met opdrachten + tips en reiskosten (tot 10 km enkele reis)